Switch management

“Veranderingen roepen weerstand op”

…of daar gaan we meestal toch van uit.

Maar denk eens na: sommige van de grootste omwentelingen in ons leven worden met open armen ontvangen: geboorte, huwelijk, nieuw werk,… Die gebeurtenissen leveren vaak meer stress op dan bijvoorbeeld conflicten op het werk of grote geldzorgen*.

 

Verandering kan dus zonder weerstand.

Jonathan Haidt heeft een mooie metafoor voor een switch of verandering. Daarin wordt onze emotionele kant (de kant die dus weerstand of blijdschap voelt), vergeleken met een ‘olifant‘. Onze rationele kant (die de logica van de dingen analyseert) wordt vergeleken met de ‘berijder‘ van die olifant. De weg naar verandering is het ‘pad’ waarop de olifant loopt.

 

Om een SWITCH aanvaardbaar te maken moeten de ‘berijder’ en vooral de ‘olifant’ samen in actie komen, daarnaast wordt het ‘pad’ best grondig geëffend.

We zoeken met u uit hoe we het pad effenen en de olifant en de berijder op het pad kunnen krijgen.

 

*zie Social Readjustement Rating Scale van Thomas Holmes en Richard Rahe (1967)

Procesbegeleiding

Begeleiding

Proces begeleiding sluit nauw aan bij Switch management maar spitst zich toe op het begeleiden van het proces van verandering. Verandering is een ruim begrip, dat kan een verhuis zijn, een overname of overgenomen worden, een nieuwe directie, uitbreiding of inkrimping van het team, … Eender welke verandering wordt door teamleden anders ervaren.

 

Wij staan het bedrijf bij in het begeleiden van het proces van verandering zo dat deze door iedereen gedragen wordt.

 

We begeleiden het proces die start met een “idee” om te groeien van een uitgewerkte visie naar geïmplementeerde processen of systemen waarin iedereen zijn taak kent en tevreden aan de slag gaat of blijft.

 

Naderhand volgt een evaluatie van het proces waarin de positieve invloed van de wijzigingen worden toegelicht.

Interim management