Verwacht bij ons geen kennisoverdracht of eenmalige interventies. We geloven in persoonlijke ontwikkeling en samenwerking.

Burn-outpreventie

Burn-out overkomt alleen de beste, hoor je wel eens.  Bent u er vatbaar voor ? Als je het mij gevraagd zou hebben, had ik gegarandeerd ‘Neen’ geantwoord. En toch…

Kan je een burn-out voorkomen als bedrijf? Ja als, …

 

Preventie :

 • betrokkenheid van iedereen
 • verantwoordelijkheid opnemen
 • analyse:
  • van de werksituatie,
  • thuissituatie,
  • persoonlijke levenssfeer en teamgeest.
 • informatie. Wat is burn-out en wat zijn de kenmerken?
 • een goede verdeling van de taken 
 • de communicatie opentrekken: leren communiceren over taaklast en de betrokkenheid vergroten onder collega’s.

 

We moeten geen vrienden worden op het werk maar het mag best een aangename omgeving zijn. We zitten toch een groot deel van onze wakkere dag bij elkaar.

En wat na een burn-out? Stoppen met de samenwerking of ons menselijk kapitaal met respect opnieuw integreren?

Leiding geven

Een leidinggevende wordt verondersteld alles steeds onder controle te houden, hij moet delegeren, coachen, motiveren, feedback geven, samenwerken, omgaan met weerstand, rapporteren, beslissen, …

We bieden in een meerdaags traject leidinggevenden de kans om te werken aan een authentieke, door waarden gedreven, leiderschapsstijl.

Vanuit zelfevaluatie, -analyse werken we aan verschillende aspecten van het leidinggeven. Communiceren, time management, omgaan met weerstand, …

We werken heel concreet met voorbeelden uit de eigen praktijk en met de groepsdynamiek die de deelnemers zelf vormen.

Time management

Een geslaagde werkdag betekent voor de meesten onder ons: een planning respecteren, een deadline halen, een taak mooi afwerken, of vaardigheden aan bod te laten komen. Men zou wensen dat het elke dag zo verloopt, hoe meer, hoe liever we het hebben.

Om dit te bereiken zijn er drie “elementen” in het spel. De persoon zelf, het werk en de tijd. Dit is de “kapstok” voor de opleiding.

 

Opleiding

Time management opleidingen bestaan al minstens 40 jaar, meestal gebaseerd op de eerste twee pijlers:

 • De persoon moet prioriteiten stellen. Kiezen om het “juiste” werk te doen (effectief zijn).
 • En er zijn verschillende systemen om mensen het werk in een beperkte tijd te laten doen (efficiënt zijn).

 

 

 

Waarden

Ervaring heeft ons geleerd dat deze 2 pijlers niet voldoende zijn. We investeren onze tijd ook aan de hand van onze waarden. Die waarden kunnen de efficiëntie en de effectiviteit van een taak onbewust beïnvloeden. Door bewustwording kan men werken aan een betere time management.

Veel mensen hebben in de huidige tijd het gevoel dat ze geleefd worden. Maar we kunnen onze prioriteiten stellen en streven naar meer vrijheid en energie.

 

 

Time is money,…

…toch als de tijd goed gebruikt wordt.

Goed tijdgebruik levert niet alleen betere resultaten op, het zorgt er ook voor dat je voldoende tijd hebt voor jezelf en dat je minder stress hebt.

Gedragstraining

Omgaan met onmacht

Flexibiliteit